ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, Stowarzyszenie Mała Szkoła – Wielkie Szanse zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu i wyposażenia szkolnej pracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Mariance, realizowanego w ramach projektu pn.: „Nowoczesne szkoły w Gminie Niedrzwica Duża”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne”.

 

Zapytanie ofertowe 3/2018 Usługi cateringowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mariance”

 

 W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Mariance poszukuje dostawców obiadów dwudaniowych (zgodnych ze Specyfikacją zał. nr.1 do zapytania)
w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.
 

W miesiącu lipcu 2019 r. może pracować przedszkole (jeśli będzie takie zapotrzebowanie rodziców). O ewentualnej pracy przedszkola, ilości posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w miesiącach wakacyjnych.

 1. Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:

 w godz. 11.50 – 12:20.

 1. Miejsce dostaw:

Szkoła Podstawowa w Mariance

Termin i sposób płatności: comiesięcznie przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

 1. Termin składania ofert do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10.00 na adres siedziby.

 2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.08.2016 r. o godz. 10.30.

 3. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny

nr 665711034.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest pani Zofia Stec.

 2. Przedmiot zamówienia: Codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków dwudaniowych dla dzieci z przedszkola i ze szkoły w Mariance w liczbie ok. 50-60 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu oprócz dni świątecznych i dni wolnych od nauki. Liczba dziennych posiłków może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci.

 

 1. Kryterium wyboru jest: cena, referencje z co najmniej z 2 szkół /placówek, w których Wykonawca dostarczał posiłki dla dzieci/uczniów z okresu 2 lat poprzedzających złożoną ofertę, urozmaicenie jadłospisu dekadowego (10 dni).

 2. Szczegóły zapytania w załączniku nr.1 Specyfikacja.

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 19.06.2018

http://www.szkolamarianka.naszbip.pl/img/upload/files/informacja_o_wyniku_przyroda.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, Stowarzyszenie Mała Szkoła – Wielkie Szanse zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mariance, realizowanego w ramach projektu pn.: „Nowoczesne szkoły w Gminie Niedrzwica Duża”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne”.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - 28.02.2018

http://www.szkolamarianka.naszbip.pl/img/upload/files/Informacja%20o%20wyniku%20postepowania%20ofertowego%2028_02_2018.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, Stowarzyszenie Mała Szkoła – Wielkie Szanse zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mariance, realizowanego w ramach projektu pn.: „Nowoczesne szkoły w Gminie Niedrzwica Duża”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne”.

 

 

 


Zapytanie ofertowe 1/2017 Usługi cateringowe

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Mariance”

 

 W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Mariance poszukuje dostawców obiadów jednodaniowych (zgodnych ze  Specyfikacją zał.nr.1 do zapytania)
w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 

W miesiącu lipcu 2018 r. może pracować przedszkole (jeśli będzie takie zapotrzebowanie rodziców). O ewentualnej pracy przedszkola, ilości posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w miesiącach wakacyjnych.

 1. Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:

 w godz. 11.40 – 12:10.

 1. Miejsce dostaw:

Szkoła  Podstawowa w Mariance

Termin i sposób płatności: comiesięcznie przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

 1. Termin składania ofert do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10.00 na adres siedziby.
 2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.08.2016r              o godz. 10.30.
 3. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny

nr 784-452-589.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest pani Agnieszka Rozwałka.
 2. Przedmiot zamówienia: Codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków    jednodaniowych dla dzieci  z przedszkola i ze szkoły w Mariance w liczbie ok. 60 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu oprócz dni świątecznych i dni wolnych od nauki. Liczba dziennych posiłków może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci.

 

 1. Kryterium wyboru jest:  cena, złożone referencje z co najmniej  2 szkół /placówek,              do  których Wykonawca dostarczał posiłki dla dzieci/uczniów z okresu 2 lat poprzedzających złożoną ofertę,  urozmaicenie jadłospisu dwudekadowego (20 dni).
 2. Wykonawcy, którzy już świadczyli usługi cateringowe dla szkoły w Mariance mogą nie składać referencji, bowiem Zamawiający jest w stanie określić jakość świadczonych usług, rzetelność wywiązywania się z zapisów umowy.
 3. Szczegóły zapytania w załączniku nr.1 Specyfikacja.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rozwałka

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance


Zapytanie ofertowe 1/2015 Usługi cateringowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

„Świadczenie usług cateringowych dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Mariance”

 

 W związku z zamiarem zakupu w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,811 i 915 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Mariance poszukuje dostawców obiadów jednodaniowych (zgodnych ze  Specyfikacją zał.nr.1 do zapytania)
w okresie od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. 

W miesiącu lipcu 2016 r. może pracować przedszkole (jeśli będzie takie zapotrzebowanie rodziców). O ewentualnej pracy przedszkola, ilości posiłków Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w miesiącach wakacyjnych.

 1. Termin realizacji dostaw 5 x w tygodniu:

 w godz. 11.40 – 12:10.

 1. Miejsce dostaw:

Szkoła Podstawowa w Mariance

Termin i sposób płatności: comiesięcznie przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

 1. Termin składania pisemnych ofert do dnia 19.08.2015 r. do godz. 10.00 na adres siedziby.
 2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.08.2014r o godz. 10.30.
 3. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny

nr 784-452-589.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest pani Agnieszka Rozwałka.
 2. Przedmiot zamówienia: Codzienne przygotowywanie i dostarczanie posiłków jednodaniowych dla dzieci z przedszkola i ze szkoły w Mariance w liczbie ok. 60 obiadów dziennie 5 razy w tygodniu oprócz dni świątecznych i dni wolnych od nauki. Liczba dziennych posiłków może ulec zmianie w zależności od frekwencji dzieci.
 3. Kryterium wyboru jest: 100 % cena.

Szczegóły zapytania w załączniku nr.1 Specyfikacja.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rozwałka

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 16694

Utworzono dnia: 16.02.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 08.10.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 08.10.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 08.10.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zał. 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 • 08.10.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zał. 4 - Umowa dostawy
 • 08.10.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zał.2 - FORMULARZ OFERTOWY
 • 08.10.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zał.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • 08.10.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe
 • 08.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 08.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załacznik nr 4 wzór umowy
 • 08.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załacznik nr 3 oświadczenie
 • 08.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załacznik nr 2 formularz ofertowy
 • 08.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załacznik nr 1 specyfikacja
 • 03.08.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 03.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik nr 1 Specyfikacja zapytania ofertowego
 • 03.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 • 03.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika załącznik nr 3 Oświadczenie
 • 03.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik nr 4 Wzór umowy
 • 03.08.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 21.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 21.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Informacja o wyniku postępowania ofertowego 19.06.2018
 • 07.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika FORMULARZ OFERTOWY
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZAPYTANIE OFERTOWE
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika UMOWA DOSTAWY
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 07.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 28.02.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 23.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • 23.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Szcegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • 23.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Oświadczenie wykonawcy
 • 23.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Formularz ofertowy
 • 19.02.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 19.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe
 • 19.02.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 19.02.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 19.02.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 26.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 26.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 26.07.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 26.07.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Załączniki 2017
 • 11.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 11.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Nr 1 – Specyfikacja, Nr 2 – Oferta, Nr 3 - Oświadczenie
 • 11.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 11.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Załączniki: Nr 1 – Specyfikacja Nr 2 – Oferta Nr 3 - Oświadczenie